Δύναμη
Νούς
Σβελτάδα
Θέληση
Ισχύς
Υπολογισμός
Χάρισμα Σχολής: Πονοδότης / Σχολής: Πονοφόρος / Σχολής:
Απρόσβλητος από Ξόρκι / Σχολή: Αψήφηση Ξορκιού / Σχολής: Προστασία Σχολής:
Αρχικριτικός: Κριτικός: Πολεμιστής Σχολής:
Πυγμάχος Σχολής: Αμυνόμενος: Μπλοκαριστής:
Ελεύθερος Σκοπευτής / Σχολής: Βολή Σχολής: Μάτι Σχολής
Πανοπλιοσπάστης: Τρυπητής Πανοπλιών: Ναρκώνεται Δύσκολα:
Δεν Mπορεί να Nαρκωθεί: Ζωντανό: Θεραπευτής:
Γιατρός: Υγιές: